Projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Rok 2013

Mapování výskytu modráska černoskvrnného na území VÚ Libavá

Základní údaje

 • Název projektu: Mapování výskytu modráska černoskvrnného na území VÚ Libavá
 • Lokalizace projektu: Vojenský Újezd Libavá
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D.
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Slavomír Dostálík
  Mgr. Vladislav Holec

Cíle projektu

 • Systematicky zmapovat aktuální místa výskytu modráska černoskvrnného na území VÚ Libavá.
 • Zmapovat rozmístění potenciálně vhodných lokalit, které by druh mohl v rámci metapopulační dynamiky osídlit.
 • Na základě zjištěných informací navrhnout plán opatření na podporu druhu ve VÚ Libavá.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Vycházky do přírody pro rodiče a děti

Základní údaje

 • Název projektu: Vycházky do přírody pro rodiče a děti
 • Lokalizace projektu: Olomouc a okolí
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Slavomír Dostálík
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Cílem projektu dle žádosti byla realizace půldenních vycházek pro rodiče s dětmi do zajímavých míst v Olomouci a okolí. Většinou byla vybrána zvláště chráněná území, která jsou vzdálena do 20 km od Olomouce. Formou aktivního zapojení dětí a jejich rodičů (odchyt organismů,sběr přírodnin), her a kvízů byly účastníci seznámeni s odlišnými ekosystémy charakteristickými pro okolí Olomouce. Cílovou skupinou byli rodiče s dětmi ve věku 3-8 let.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE

©2023 Viadua - sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
Daskabát 159, 779 00 Olomouc,
tel.: 737 950 802, e-mail: viadua@seznam.cz
B.ú. Fio banka, č.ú.: 2300324786/2010
IČ: 22611088