Projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Rok 2016

Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce

Základní údaje

 • Název projektu: Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: Statutární město Olomouc
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Cílem projektu byly následující aktivity:
1. odplevelení záhonů – celkem 14x odplevelení všech tří záhonů v průběhu roku 2016
2. zálivka záhonů – v průběhu roku maximálně 20x zálivka všech tří záhonů, na každý záhon bude použito cca 300 - 500 l vody
3. dosev a dosadba – v dubnu až květnu dosazení uhynulých jedinců trvalek a provedení dosevu luční směsi dle potřeby. Na každý záhon dosadba cca 5 - 10 ks trvalek. Dosev směsky plošně v celém rozsahu všech založených záhonů.
4. seč – 2x posečení celkem cca 75m2 trávníku (3 záhony po 25m2) včetně likvidace biomasy.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Květnatá louka ve Smetanových sadech (ASO parku)

Základní údaje

 • Název projektu: Květnatá louka v ASO parku (z administrativních důvodů došlo ke změně lokalizace projektu)
 • Lokalizace projektu: Olomouc, ASO park
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Založení květnaté louky v Aso parku v Olomouci.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu pro Magistrál města Olomouce a pro Olomoucký kraj

Fotodokumentace ZDE


Rozvojový projekt spolku VIADUA – nákup multifunkčního dřevoobráběcího stroje

Základní údaje

 • Název projektu: Rozvojový projekt spolku VIADUA – nákup multifunkčního dřevoobráběcího stroje
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořil.: Olomoucký kraj
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Projekt řešil nákup kombinovaného pětioperačního dřevoobráběcího stroje. Jedná se o pilu, frézku, hoblovku, protahovačku a dlabačku v jednom zařízení.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE


Hrát a objevovat v přírodě nás baví

Základní údaje

 • Název projektu: Hrát a objevovat v přírodě nás baví
 • Lokalizace projektu: Olomouc a okolí
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

V rámci projektu proběhlo 20 výukových programů pro děti mateřských škol, 2 programy pro žáky základních škol a 5 programů pro rodiče a děti. Programy byly realizovány v areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílovou skupinou projektu byly děti mateřských škol a jejich učitelé, v odpoledních hodinách děti od 4 do 10 let věku a jejich rodiče.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Za poznáním do přírody, cestou necestou

Základní údaje

 • Název projektu: Za poznáním do přírody cestou necestou
 • Lokalizace projektu: Olomouc a okolí
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Cílem projektu byla organizace:

 • 5 terénních exkurzí pro rodiče a děti do přírodovědně zajímavých území v okolí Olomouce,
 • 3 setkání v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého,
 • 1 praktického odpoledne při péči o chráněné území.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Za poznáním do přírody

Základní údaje

 • Název projektu: Za poznáním do přírody
 • Lokalizace projektu: Olomouc a okolí
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořil.: Olomoucký kraj
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Cílem projektu byla realizace:

 • 20ti výukových programů,
 • 6ti vycházek pro rodiny s dětmi,
 • 4 pracovních listů.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE


Pracovní listy pro naučné stezky u jezera Poděbrady

Základní údaje

 • Název projektu: Pracovní listy pro naučné stezky u jezera Poděbrady
 • Lokalizace projektu: Olomouc a okolí
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořil.: Olomoucký kraj
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.
 • Grafické zpracování:
  Mgr. Eva Chupíková

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvoření pracovních listů, které jsou propojeny s novými naučnými stezkami (NS) u jezera Poděbrady, které je oblíbenou rekreační zónou pro Olomoučany.
Pracovní listy jsou uzpůsobeny věkům dětí (předškolní, I.stupeň ZŠ 1.-2. třída, 3.-5. třída, II. stupeň ZŠ 6.-9. třída). Jsou dostupné ve formátu A4, černobílé, oboustranné.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Pracovní listy ke stažení:
Pro mateřské školy a rodiny s předškolními dětmi
Pro základní školy - 1.-2. třída
Pro základní školy - 3.-5. třída
Pro základní školy - 6.-9. třída


Management lokalit s výskytem modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve VÚ Libavá

Základní údaje

 • Název projektu: Management lokalit s výskytem modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve VÚ Libavá
 • Lokalizace projektu: Vojenský Újezd Libavá
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo: MŽP, AOPK
 • Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D.
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková, Mgr. Slavomír Dostálík a skupina dobrovolníků

Cíle projektu

Provést managementová opatření, která přispějí ke zlepšení životních podmínek modráska černoskvrnného na dvou vybraných lokalitách s nově potvrzeným výskytem tohoto druhu. Opatření budou spočívat v sečení travních porostů a likvidaci posečené biomasy. Cílem je obnovit plochy s větší pokryvností trsů mateřídoušky a s nízkým nezapojeným bylinným porostem. Na zájmové lokalitě nebyl dosud realizován cílený management.

Výsledky a výstupy

Popis projektu viz. projekty 2015 ZDE

Fotodokumentace 2016 ZDE


Za tajemstvím olomouckých parků – realizace questingové trasy

Základní údaje

 • Název projektu: Za tajemstvím olomouckých parků – realizace questingové trasy
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořil: Nestlé Česko a.s.
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření questingové trasy (hledačky) na území olomouckých parků, která se zabývá jejich zajímavostmi z přírodovědného hlediska.

Výsledky a výstupy

Pracovní listy (budou doplněny)


©2024 Viadua - sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
Daskabát 159, 779 00 Olomouc,
tel.: 737 950 802, e-mail: viadua@seznam.cz
B.ú. Fio banka, č.ú.: 2300324786/2010
IČ: 22611088