Projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Rok 2017

Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce

Základní údaje

 • Název projektu: Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: Statutární město Olomouc
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Cílem projektu byly následující aktivity:
1. odplevelení záhonů – pouze velké přerůstající plevele
2. zálivka záhonů – v průběhu roku proběhne maximálně 10x zálivka všech čtyř záhonů, na každý záhon bude použito cca 300 - 500 l vody
3. dosadba – v dubnu až květnu budou dosazeni uhynulí jedinci trvalek Na každý záhon odhadujeme dosadbu cca 5ks trvalek.
4. seč – 2x bude posečeno celkem cca 1300m2 trávníku (3 záhony po 25m2 a jeden záhon Asopark cca 1375 m2 včetně likvidace biomasy.

Výsledky a výstupy

Viz závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Pojďme se učit a hrát si ven

Základní údaje

 • Název projektu: Pojďme se učit a hrát si ven
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo: Statutární město Olomouc
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Slavomír Dostálík
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

1. Zpracování metodických materiálů pro výukové programy včetně pracovních listů pro předškolní děti a žáky I. stupně ZŠ
2. Realizace výukových programů
3. Propagace výukových programů

Výsledky a výstupy

Viz závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Realizace opatření pro podporu hmyzu a zvýšení informovanosti veřejnosti v ASO parku

Základní údaje

 • Název projektu: Realizace opatření pro podporu hmyzu a zvýšení informovanosti veřejnosti v ASO parku
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo: Statutární město Olomouc
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

 • Vytvoření prvku (loggerů) pro podporu a rozvoj populací dřevokazného hmyzu v blízkosti založené květnaté louky v roce 2016.
 • Realizace informačního prvku (info tabule a hrací prvek pro děti) - seznámení veřejnosti s kvetoucími rostlinami, hmyzem a obecně zvýšení povědomí o druhové pestrosti a jejímu významu v městském prostředí.
 • Podpora biodiverzity ve městě – parku, jako potravního biotopu pro hmyz i např. netopýry, i životního biotopu pro vývojová stádia hmyzu, např. motýlů.

Výsledky a výstupy

Viz závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Zahrada plná překvapení

Základní údaje

 • Název projektu: Zahrada plná překvapení
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo: Statutární město Olomouc
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vybavení školky na ul. Schweitzerova v Olomouci prvky pro ekologickou výchovu. Bude se jednat o exteriérové prvky umístěné na školní zahradě.

Dílčími cíli je instalovat:
Hmyzí hotel, pozorovací ptačí budku a založit záhon jedlých plodů jako jsou maliny, ostružiny, borůvky, tzv. jedlý les.

Výsledky a výstupy

Viz závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Zlepšení životního prostředí ve městě Olomouc

Základní údaje

 • Název projektu: Zlepšení životního prostředí ve městě Olomouc
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořil: Olomoucký kraj
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

1. odplevelení záhonů – pouze velké přerůstající plevele
2. zálivka záhonů – v průběhu roku proběhne maximálně 10x zálivka všech tří záhonů a louky, na každou plochu bude použito cca 300 - 500 l vody
3. dosadba – v dubnu až květnu budou dosazeni uhynulí jedinci trvalek. Na každý záhon odhadujeme dosadbu cca 5ks trvalek.
4. seč – 2x bude posečeno celkem cca 1300 m2 trávníku (3 záhony po 25m2 a plocha v Aso parku cca 1375 m2 včetně likvidace biomasy.

Hmyzí hotel – bude sloužit jako atraktivní ukázka způsobu života skupiny hmyzu (samotářských včel). Bude navržen tak, aby děti za doprovodu pedagoga mohly pozorovat život této skupiny hmyzu, která velmi pěkně reprezentuje některé životní strategie v živočišné říši.

Pozorovací ptačí budka – ptačí budka upravená tak, aby bylo možné nerušeně pozorovat hnízdění a vyvádění mláďat drobného ptactva. Ideální způsob, jak prakticky prezentovat životní cykly v přírodě a velmi poutavě a názorně seznamovat děti se základními životními procesy živočichů.

Jedlý les – záhon cca 4 m2 s vysazenými jedlými druhy lesních plodů (maliny, ostružiny beztrnné, vytrvalé jahody, borůvky, muchovník, rybíz apod.).

Vytvoření prvku (loggerů) pro podporu a rozvoj populací dřevokazného hmyzu v blízkosti založené květnaté louky v roce 2016.

Realizace informačního prvku (info tabule a hrací prvek pro děti) - seznámení veřejnosti s kvetoucími rostlinami, hmyzem a obecně zvýšení povědomí o druhové pestrosti a jejímu významu v městském prostředí.

Podpora biodiverzity ve městě – parku, jako potravního biotopu pro hmyz i např. netopýry, i životního biotopu pro vývojová stádia hmyzu, např. motýlů.

Výsledky a výstupy

Viz závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace - viz předchozí projekty


Mapování lokalit modráska bahenního na Jilemnicku

Základní údaje

 • Název projektu: Mapování lokalit modráska bahenního na Jilemnicku
 • Lokalizace projektu: Jilemnicko
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo: Český svaz ochránců přírody Podpořilo: MŽP, AOPK
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.
  Mgr. Slavomír Dostálík

Cíle projektu

1. doplnit znalosti o výskytu modráska bahenního na Jilemnicku
2. identifikovat rozmístění obsazených a vhodných lokalit
3. informovat samosprávy a orgány OP o výskytu modráska na jejich území

Výsledky a výstupy

Viz závěrečná zpráva z projetku ZDE

Fotodokumentace ZDE


Mapování vstavače bledého (Orchis pallens) na lokalitě Slavkov

Základní údaje

 • Název projektu: Mapování vstavače bledého (Orchis pallens) na lokalitě Slavkov
 • Lokalizace projektu: Slavkov u Lipníka n. Bečvou
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo: Český svaz ochránců přírody
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

 • Cílem projektu je zajistit pravidelnou řadu dat o stavu populace vstavače bledého na lokalitě Slavkov. Na jejich základě pak stanovit a upřesnit případné další managementové či jiné zásahy na lokalitě ve prospěch populace druhu.
 • Archivace cenných dat o výskytu druhu a dynamice populace

Výsledky a výstupy

Viz závěrečná zpráva z projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Mapování obojživelníků na lokalitě Tovéř

Základní údaje

 • Název projektu: Mapování obojživelníků na lokalitě Tovéř
 • Lokalizace projektu: Tovéř
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo: Český svaz ochránců přírody
 • Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D.
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Mgr. Slavomír Dostálík

Cíle projektu

Zmapování výskytu obojživelníků ve vodní nádrži v Tovéři.

Výsledky a výstupy

Viz závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace - viz závěrečná zpráva


Mapování modráska černoskvrnného na lokalitě Stará Voda

Základní údaje

 • Název projektu: Mapování modráska černoskvrnného na lokalitě Stará Voda
 • Lokalizace projektu: Stará Voda u Města Libavá
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo: Český svaz ochránců přírody
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Doplnit znalosti o výskytu modráska černoskvrnného na původním území VÚ Libavá – sektor Stará Voda

Výsledky a výstupy

Viz závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Management lokalit s výskytem modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve VÚ Libavá

Základní údaje

 • Název projektu: Management lokalit s výskytem modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve VÚ Libavá
 • Lokalizace projektu: Vojenský Újezd Libavá
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo: MŽP, AOPK
 • Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D.
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková, Mgr. Slavomír Dostálík a skupina dobrovolníků

Cíle projektu

Provést managementová opatření, která přispějí ke zlepšení životních podmínek modráska černoskvrnného na dvou vybraných lokalitách s nově potvrzeným výskytem tohoto druhu. Opatření budou spočívat v sečení travních porostů a likvidaci posečené biomasy. Cílem je obnovit plochy s větší pokryvností trsů mateřídoušky a s nízkým nezapojeným bylinným porostem. Na zájmové lokalitě nebyl dosud realizován cílený management.

Výsledky a výstupy

Popis projektu viz projekty 2015 ZDE

Fotodokumentace ZDE


Zpracování expozice Střediska Odra a U pramene Odry

Základní údaje

 • Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 • Dílo nedokončeno, předpokládané ukončení konec roku 2018

©2024 Viadua - sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
Daskabát 159, 779 00 Olomouc,
tel.: 737 950 802, e-mail: viadua@seznam.cz
B.ú. Fio banka, č.ú.: 2300324786/2010
IČ: 22611088