Projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Rok 2019

Projekty za podpory Olomouckého kraje

Zlepšení životního prostředí v Olomouci

  • Závěrečná zpráva vč. fotodokumentace k projektu ZDE

Výroba a instalace hmyzího hotelu s infotabulí ve farní zahradě ve Velké Bystřici

  • Závěrečná zpráva vč. fotodokumentace ZDE

Herní výukový prvek Poděbrady

  • Závěrečná zpráva vč. fotodokumentace ZDE

Učíme se venku – přírodovědné výukové programy

  • Závěrečná zpráva vč. fotodokumentace ZDE

Přírodovědné dny v Informačním středisku CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun u Litovle

  • Závěrečná zpráva vč. fotodokumentace ZDE


Projekty za podpory Statutárního města Olomouc

Učíme se venku – přírodovědné výukové programy

  • Závěrečná zpráva vč. fotodokumentace k projektu ZDE

Stanoviště – malý vodní badatel v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci

  • Závěrečná zpráva vč. fotodokumentace k projektu ZDE

Informační tabule – Ještěrkoviště Sluňákov

  • Závěrečná zpráva vč. fotodokumentace k projektu ZDE

Zajištění péče o luční záhony a květnatou louku na území města Olomouce

  • Závěrečná zpráva vč. fotodokumentace k projektu ZDE


Český svaz ochránců přírody

Mapování vstavače bledého (Orchis pallens) na lokalitě Slavkov

  • Závěrečná zpráva vč. fotodokumentace k projektu ZDE


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kosení na lokalitě Severní Pacákova louka

©2024 Viadua - sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
Daskabát 159, 779 00 Olomouc,
tel.: 737 950 802, e-mail: viadua@seznam.cz
B.ú. Fio banka, č.ú.: 2300324786/2010
IČ: 22611088