Naše služby

  • zpracování plánů péče o zvláště chráněná území
  • zpracování inventarizačních průzkumů a monitoring rostlin a živočichů
  • odborné posudky (biologická hodnocení, vyhodnocení vlivu na soustavu Natura 2000, biologické průzkumy)
  • návrhy managementových opatření na podporu biodiverzity
  • ekovýchova, odborné poradenství, konzultace
  • zpracování projektů a žádostí o dotace v oboru ochrany přírody
  • díky spolupráci s řadou odborníků v nejširším spektru biologických oborů jsme schopni zajistit celou škálu dalších odborných služeb
©2023 Viadua - sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
Daskabát 159, 779 00 Olomouc,
tel.: 737 950 802, e-mail: viadua@seznam.cz
B.ú. Fio banka, č.ú.: 2300324786/2010
IČ: 22611088